توپه که در نزدیکی دو تالاب قرار دارد که یکی «بندر تجاری» و دیگری «بندر نظامی» که ردپای بنادر پونیک باستانی را تشکیل می‌دهد، محوطه‌ای مقدس است که کارتاژنی‌ها فرزندان خود را قربانی خدایان «تانیت» و «با» می‌کردند. الهامون طبق یک تاریخ نگاری معتبر، اما توسط متخصصان خاص، به ویژه ساباتینو مسکاتی مورد سوال قرار گرفته است.

منبع:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthage