Tượng Baal-Hammon được tìm thấy trong khu bảo tồn Thinissut vào đầu thế kỷ 20. Được làm bằng đất nung, tác phẩm này hiện được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Bardo. Các mảnh khác cùng loại, cũng bằng đất nung, đã được lưu trữ trong bảo tàng Nabeul.

 

Nguồn :

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_de_Thinissut