Huy chương hình bia đá này có niên đại vào đầu thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Đó là bạc mạ vàng. Cái gọi là mặt dây chuyền Ai Cập này có hình dạng của một cái hốc cong tượng trưng cho một cái chai được đặt giữa hai uraie trên bàn thờ.

Nguồn :

https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art/la-mediterranee-des-pheniciens-de-tyr-a-carthage_501116.html#photo-7

Tấm ảnh :

Franck Raux / RMN